Yonsei 20

Fukuoka – 2013

Y20team

Girls
Kaitlyn Chu
Jennifer Doi
Lauren Hamasu
Sabrina Ichiho
Keiley Kuwahara*
Lauren Lum
Jordan Matsuda
Maile Okazaki
Jenna Pitpit
Kristin Sakoda
Renae Tamura
Kacie Yonemoto

Coaches
Tammy Lai
Trisha Kawasaki

Boys
Brandon Chan
Kendall Kikkawa
Easton Kishimoto
Derek Kurashima
Blake Nagao
Wesley Nakao
Keith Sera
Tyler Shimohara
Cameron Yakura
Justin Yamashita
Michael Yoshinaga

 
Coaches
Jason Ito
Dayn Araki

*Team Captain